Notice: Undefined variable: devices in /home/deb29660/domains/koelio.com/public_html/bythewww/wp-content/themes/bythewww/single-portfolio.php on line 24

Kleur in de Zorg

Nederland is aan het verkleuren en veranderen. De diversiteit zal blijven toenemen. In 2020 zal het aantal niet-westerse allochtonen toegenomen zijn tot 2,1 miljoen mensen. Dit heeft uiteraard gevolgen. Zo ook voor de zorginstellingen die hun potentiele clientenbestand en medewerkersbestand in de toekomst steeds diverser zullen zien worden. De toekomst lijkt zeker en veel zorginstellingen doen hun best om met interculturalisatie en diversiteit te werken zodat zij goed kunnen inspelen op zowel de clienten als medewerkers-populatie. De werkelijkheid is dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Vooral in de zorg voor Verstandelijk Gehandicapten is er nog veel ruimte voor aandacht en beleid zodat allochtone verstandelijk gehandicapten op een goede manier gebruik van de zorg kunnen maken. De stichting Kleur in de Zorg (KIZ) wil graag een bijdrage leveren aan de positieverbetering van allochtone verstandelijk gehandicapten door hen in beeld te brengen.

Doel van de Kleur in de Zorg website

De stichting Kleur in de Zorg wil een bijdrage leveren aan de positieverbetering van allochtone verstandelijk gehandicapten door hen in beeld te brengen. Dit doet zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het maken van een interviewbundel met daarin verhalen van gezinnen, pioniers op het terrein van interculturalisatie en succesvolle projecten. Ook organiseert de stichting op eigen initiatief en op aanvraag ontmoeting en dialoog. De stichting KIZ brengt voorbeelden en verhalen van projecten, pioniers en allochtone verstandelijk gehandicapten in beeld en organiseert bijeenkomsten voor beleidsmakers, beleidsbeinvloeders en professionals uit de Verstandelijk Gehandicapten zorg. Zij wil met deze werkwijze enerzijds het bewustzijn over interculturalisatie bij professionals en beleidsmakers vergroten en de drempel tot informatie en contact met de allochtone doelgroep verkleinen.