Stichting Gewoon Buitenspelen

Voor kinderen in een leeftijd tussen 4 en 18 jaar oud, is het belangrijk dat zij letterlijk buiten samen met anderen activiteiten uitvoeren die leuk zijn om te doen en waar ze ook nog van leren. Door dit soort activiteiten te organiseren, of er een platform voor te bieden, ben ik er van overtuigd dat dit zowel de gezondheid als de sociale vaardigheden van jeugdigen absoluut ten goede zal komen. Het kan toch niet zo zijn dat we straks alleen nog maar kinderen hebben die leven op telefoons en toetsenborden?

Om dit sociale idee verder uit te kunnen werken en op te kunnen zetten is de stichting Gewoon Buitenspelen opgericht. Vanuit de stichting zullen de activiteiten verder ontplooien.

Tevens wordt er veel tijd besteed aan de juiste invulling vinden in combinatie met regelgeving aangaande veiligheid, vergunningen afgegeven door Gemeenten en overige wet- en regelgeving. We hebben immers te maken met kinderen! Naast dit alles moeten alle kinderen van de gemeente Voorschoten hieraan kunnen deelnemen, hetgeen betekent dat ook vrijwilligers en andere instanties gevraagd gaan worden om hun steentje hiervoor bij te dragen.

Doel van de Gewoon Buitenspelen website

Deze website is voornamelijk opgezet om bekendheid te kweken bij ouders en/of verzorgers van kinderen om het buitenspelen te bevorderen. De stichting Gewoon Buitenspelen verzorgt onder andere het jaarlijks terugkerende Bouwdorp Voorschoten en hutten bouwen op Beresteijn. Daarnaast is de site bedoeld als portal voor vrijwilligers die graag meehelpen bij de activiteiten.